24 hodin OB štafety
20. - 21. června 2020 Dubenec

Zkrácená pravidla

 

Závod na 24 hodin

V každé štafetě je 6 běžců – z toho dvě ženy a nejvýše tři muži náležející do kategorie H21.

Běžci předávají štafetu v pevně stanoveném pořadí.

Start v sobotu v 9:00, cíl v neděli v 9:00.

Pořadí v závodě je dáno počtem úspěšně dokončených úseků. Při rovnosti počtu úseků rozhoduje čas.

Jednotlivé úseky mají rozdílnou obtížnost a délku, volba pořadí úseků je věcí teamové strategie.

Závod na 12 hodin

Štafetový závod se startem v sobotu v 9:15 a cílem ve 21:15.

Štafeta je složena ze 2 – 6 běžců libovolného genderu a kategorie, běžkyně/běžci se střídají.

Dětský závod na 6 hodin

Štafetový závod se startem v sobotu v 10:00 a cílem v 16:00.

Závod pro dětské kategorie DH 14 a mladší.

Počet běžců v týmu je 4 – 6, z toho nejméně dvě dívky. Dvě z běžkyň/běžců patří do  kategorie D/H 12.

Jednotlivé úseky mají obtížnost DH 10 – DH14.

 

Poznámka: Podrobná pravidla budou, zatím trénujte.